Poezija

Razgled na Jeruzalem

Zorku Simčiču

Himna jugozahodniku

Slepa okna

Drevesne letnice