Passio amoris – pogovor s slikarjem Matejem Metlikovičem

    Akademski slikar Matej Metlikovič se je rodil v Kranju leta 1956. Po maturi na kranjski gimnaziji je vpisal študij slikarstva na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer je leta 1978 diplomiral in leta 1981 zaključil še podiplomski študij na slikarski specialki. V osemdesetih letih je poučeval predmet Umetnostna vzgoja na Srednji kemijski šoli in nekaj let tudi na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, od začetka devetdesetih dalje pa deluje kot samozaposlen s statusom umetnika. Vse od leta 1979 kontinuirano ustvarja in razstavlja v Sloveniji in v tujini.

    Posveča se tudi ustvarjanju likovne opreme sakralnih prostorov ter se uveljavlja kot suveren interpret biblične tematike. Njegova dela se ne nahajajo le v Sloveniji, pač pa tudi na Hrvaškem, v Avstriji, Nemčiji, Švici in Španiji. V njegovem delu še posebej izstopa načrtovanje in poslikava barvnih oken oziroma vitrajev ter oblikovanje vezenih liturgičnih oblačil in antependijev. Med sakralnimi projekti v zadnjem obdobju njegovega delovanja sodijo oprema kapele Doma dr. Janka Benedika v Radovljici (vitraji), kompozicija vitrajev v kapeli zavoda A. M. Slomška v Mariboru ter vitraj v kapeli Doma Janeza Krstnika v Ljubljani (Trnovo). Ob slikanju na platno in ob eksperimentiranju z drugimi materiali se posveča tudi risbi s tušem, ilustracijam pesniških besedil in knjižni opremi. Celotno ustvarjanje Mateja Metlikoviča lahko razumemo kot dialog med intimnim in monumentalnim načinom ustvarjanja. Slikar bo za ponazoritev svojih del in ustvarjalnih postopkov uporabil slikovno gradivo in ga interpretacijsko komentiral. Pogovor je vodil Andrej Lokar.