Sokolov, Kirill, 1930-2004; Monastery at Panteleimon, Three Monks on Mount Athos, Greece