Kdo ali kaj? Oris estetskega personalizma – Milosav Gudović

    Miselni pristopi so lahko zelo različni. Filozofijo je od vsega začetka zanimala uganka estetskega fenomena. A kljub dolgi in raznovrstni zgodovini razlag zagonetka umetnosti ostaja še živa in žilava. V obdobju, ki povsod čuti krizo in kritiko osebnosti, estetski pojav postaja velik izziv, tudi za miselno usmeritev, ki jo v najširšem oziru lahko označimo kot personalistično. Estetika personalizma – ne le v svoji historični različici, ki se je pod tem imenom uveljavila v francoski filozofiji dvajsetega stoletja, ampak bolj načelno dojeta – izhaja iz temeljne razlike med objektivacijo in osebo, med po-stvarjeno resničnostjo in osebnim ustvarjanjem. Med oblastjo mrtve reči in svobodo osebne resničnosti. Če se izognemo terminološki zanki, lahko preprosto poudarimo pomembnost razlikovanja in izbire med kdo in kaj, med osebnostjo in stvarjo, med svobodo in nujnostjo. Oris personalistično-estetske misli nam bo predstavil filozof in pesnik Milosav Gudović (Beograd, 1980), ki je diplomiral iz filozofije na univerzi v Beogradu, podiplomski študij pa nadaljeval na oddelku za primerjalno književnost Filozofske fakultete v Ljubljani. V poeziji poskuša doseči svojevrstno sintezo med refleksivno liriko in notranjimi možnostmi samega jezika. Področja njegovega filozofskega interesa so hermenevtika, fenomenologija, filozofija kulture ter filozofski in religijski vidiki literarnih del.