(Druga) komornoglasbena zasedba v treh kombinacijah

 

                                                                                         (Druga) komornoglasbena zasedba v treh kombinacijah

 

                                                                                Še en komorni koncert s tremi partiturami v Srednji vasi v Bohinju

 

                                                                                                                               Franc Križnar

  

V ž. c. sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju je na letošnjem 5., t. j. zadnjem koncertu 27. festivala Glasbeno poletje v Bohinju nastopil (18. avg.) Ensemble.si. V zasedbi izvrstnih mladih solistov iz tujine in od doma so Matjaž Bogataj/violina, Nejc Mikolič/viola,  Jaka Stadler/violončelo, Žiga Trilar/kontrabas, Matic Kuder/klarinet, Andrej Žust/rog in Tonko Huljev/fagot in v kar treh različnih zasedbah in delih smo slišali Mozartov Kvartet za klarinet in godala v B-duru, KV 378, priredbo Franza Hasenöhrla popularnega Straussovega Tilla Eulenspiegla in nazadnje še kapitalno Beethovnovo delo, Septet v Es-duru, op. 20. Bili smo spet priča vrhunskim solističnim, duo,- trio,- kvartetnim, kvintetnim, sekstetnim in sepetnim zasedbam. Šlo je za vrhunsko pripravljeno in umetniško disponirano sedmerico, ki jih morda tudi v Bohinju še nismo slišali. Pa ne da bi zdaj na kakršen koli način omalovaževali tale koncertni prostor, saj je šlo za vsekakor vrhunske dosežke; ne glede na vse zunajglasbene namige. Umetniki so preprosto uživali z nami vred, njihove slogovne poteze vse od klasike (Mozart in Beethoven) pa do romantike (R. Strauss/F. Hasenöhrl) so doživele prave preporode. Z vsemi tehničnimi pripomočki in pomagali pa so umetniki podprli svoje slogovne prijeme za vso navedeno glasbo. Njihovi številni solistični prikazi pa so (skupaj z nekaterimi tovrstnimi kadencami) z vso trdno in skupinsko komornoglasbeno interpretacijo popolnoma prepričali, da je pred nami že dolgo časa tudi (nova) generacija izvrstnih in mednarodno verificiranih umetnikov. Preverjeni in uveljavljeni (notni) zapisi pa so izzvali in omogočili res odlično glasbo. Dramatika vseh njihovih zasedb, od 10-mnutnega 3-stavčnega Mozartovega Kvarteta, prek komaj 5-mintne enostavčne Straussove priredbe F. Hasenöherla pa do sklepnega in najobsežnejšega dela tega večera, 6.stavčnega Beethovnovega monstruma za skoraj 40 min. te godalno-pihalno-trobilne zasedbe, Septeta.

Letošnji 27. bohinjski glasbeni festival je tako sklenjen. Z vsega petimi koncerti se je od 22. jul. do 18. avg. v Bohinjski Bistrici (v KD Jožeta Ažmana in ž. c. sv. Nikolaja) in v ž. c. sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju zvrstilo pet koncertov različnih glasbenih oblik in vsebin, zvrsti in žanrov. Umetniškemu vodji festivala R. Leskovici je spet uspelo napeti zasedbeni in programski lok, dramaturgije vseh petih koncertov in pa tudi znotraj le-teh, mikro- dramaturgije, vse do posamičnih zgodb: vsebine in oblike, avtorji in dela vsakega od navedenih koncertov. Pa tudi občinstvo se je temu primerno tako odzvalo, več kot pozitivno! Brez tega festivala omenjena in podobna glasba v tem gorenjskem koncu zagotovo ne bi bila prisotna tako, v takih obsegih, vsebinah in še čem.